+46 (0)300-22320 info@effecta.se
Logga in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vedpanna - Effecta Lambda II

 • onsdag, 11 februari 2015 00:00

Vedpannor var det som Effecta startade med redan 1982, Effecta har sedan dess utvecklat och tillverkat vedpannor. Effecta har ständigt legat i framkant vad det gäller utveckling av teknik och förbränning. Effecta Lambda II är framtidens lambdastyrda vedpanna som klarar de högsta kraven gällande kvalitet, miljö, design, förbränning och säkerhet. Pannan är testad och godkänd enligt EN 303-5 212 Klass 5. Tyska BAFA och Engelska MCS är kända att ha de tuffaste kraven i världen, Effecta Lambda II är med på båda listorna med värden som;  93% verkningsgrad och ett CO på endast 111mg/m3. Våra pannor tål att jämföras, så gör gärna detta. Vad det gäller miljövärden behövs ingen jämförelse, där är det ingen som slår oss.

 

RÄTT EFFEKT TILL RÄTT HUS

Effecta Lambda II finns i storlekarna 25/35/60kW, allt för att få rätt effekt till rätt hus.Eldstaden i pannorna är väl tilltagna för att du som användare ska få det så bekvämt som möjligt. En stor eldstad leder till färre ilägg och ett mer bekvämt värmesystem. På Effecta Lambda II är eldstaden 100/145/195 liter. MINSTA rekommenderade ackumulatorvolym till pannan är 1000/1500/3000 liter.

LAMBDASTYRD FÖRBRÄNNING - VEDELDNING NÄR DEN ÄR SOM ENKLAST

Lambdastyrning har varit en självklarhet på Effectas vedpannor ända sen 2005 och vi är Sveriges mest erfarna företag inom lambdastyrd förbrännin. Förbränningen sker i två steg, först tillsätts primärluft för att torka och förgasa veden, därefter sugs gasen ner genom keramikstenar och sekundärluft tillsätts för att antända gasen, med en temperatur på runt 1100°C. Två spjällmotorer reglerar syretillförseln för att vidhålla bästa förbränning och verkningsgrad. Effecta Lamda II ger dig en ny upplevelse och bekvämlighet gällande vedeldning. Pannan kommer alltid brinna optimalt utan några manuela justeringar och det bildas minimalt med aska genom den rena förbränningen. Oavsett om din ved är stor, liten eller med varierande fukthalt kommer pannan alltid leverera maximalt med energi.

UNIKA LUCKOR - SOTAD VID VARJE ÖPPNING

Effecta Lambda II är förädlad och förbättrad i varje detalj. Byggd för att klara den tuffa miljö en vedpanna ofta får utstå. Luckor och handtag är robusta med en låsanordning som är justerbar i alla led. Luckorna kan monteras på båda sidor av pannan för att bäst passa in i pannrummet. Som tillval kan du välja lucksotning, pannan sotar sig utan att du märker det. Detta gör sotning och rengöring till en ren fröjd. Varje gång du öppnar luckan sotas tuberna. Istället för att rengöra tuberna varannan vecka behövs de bara göras rent manuellt 2-4ggr per år. Öppna, stäng, sotat!i

e-burn - FULL KONTROLL ÖVER FÖRBRÄNNING OCH VÄRMESYSTEM

På manöverpanelen på Effecta Lambda II finns en grafisk display som ger dig full kontroll över statusen på din panna och ditt värmesystem. Man navigerar enkelt genom menyerna för att se bl.a panntemperatur, rökgastemperatur, CO2 värde, verkningsgrad och ackumaltortemperatur. e-burn akontrollerar även radiatorerna. Som standard kan du styra en värmekrets, men som tillval kan styra upp till tre olika värmekretsar. Alla kretsar kan styras med inomhus-, utomhusgivare eller båda. Vill du ha konstant framledning är detta också möjligt. Med en smart styrning såsom e-burn blir det väldigt enkelt för dig som brukare att ha total kontroll över din panna och ditt värmesystem.

EFFECTA LAMBDA II 

 • Tillverkad i Sverige
 • Högsta verkningsgrad
 • Lägsta miljöpåverkan
 • Välbeprövad teknologi
 • Marknadens mest robusta luckor
 • Lucksotning (tillval)
 • Lodräta tuber
 • Ren& snygg design
 • Väldesignad och hållbar keramik
 • Syrafast och rostfri brännkammare
 • Vändbara luckor
 • Stor eldstad 100/145/195 liter
 • 54cm djup i eldstad(35kW & 60kW)
 • 45cm djup i eldstad(25kW)
 • Kombipanna ved/pellets (tillval)
 • Förmonterad vid leverans
 • Kylslinga som standard
 • Vattenmantlad botten och eldstad

MER OM VEDELDNING

Läs mer om vedeldning på ELDA MED VED eller  FAQ.