VEDPANNA - EFFECTA LAMBDA II

effecta woody

Effecta Lambda II vedpanna

Vedpannor var det som Effecta startade med redan 1982, Effecta har sedan dess utvecklat och tillverkat vedpannor. Effecta har ständigt legat i framkant vad det gäller utveckling av teknik och förbränning. Effecta Lambda II är framtidens lambdastyrda vedpanna som klarar de högsta kraven gällande kvalitet, miljö, design, förbränning och säkerhet. Pannan är testad och godkänd enligt EN 303-5 2012 Klass 5. Tyska BAFA, Amerikanska EPA och Engelska MCS är kända för att ha de tuffaste kraven i världen, Effecta Lambda II är med på de listorna med värden som; 93% verkningsgrad och ett COendast 111mg/m3. Våra pannor tål verkligen att jämföras, gör gärna det! Vad det gäller miljövärden behövs ingen jämförelse, där är det ingen som slår oss. 

EFFECTA LAMBDA II - EN INTERNATIONELL FAVORIT

Effecta Lambda II levereras till de flesta länder i världen. Förutom i Sverige så är den särskilt populär i Tyskland, USA, England, Frankrike och Spanien. Effecta Lambda II är framtagen och utvecklad för att klara de strängaste miljökraven som finns och är därför installerad mellan North Pole Alaska till Malaga i Spanien.

SVERIGES MEST SÅLDA LAMBDAPANNA

Effecta kan stolt säga att vi var först i Sverige med att han en lambdastyrd standardpanna. De första levererades redan 2005 och har sedan dess stått för merparten av vår vedpanneförsäljning. En välbeprövad teknik ger dig som kund en trygg och användarvänlig produkt!

RÄTT EFFEKT TILL RÄTT HUS

Effecta Lambda II finns i storlekarna 25/35/60kW, allt för att få rätt effekt till rätt hus.Eldstaden i pannorna är väl tilltagna för att du som användare ska få det så bekvämt som möjligt. En stor eldstad leder till färre ilägg och ett mer bekvämt värmesystem. På Effecta Lambda II är eldstaden 100/145/195 liter. MINSTA rekommenderade ackumulatorvolym till pannan är 1000/1500/3000 liter.

LAMBDASTYRD FÖRBRÄNNING - VEDELDNING NÄR DEN ÄR SOM ENKLAST

Lambdastyrning har varit en självklarhet på Effectas vedpannor ända sen 2005 och vi är Sveriges mest erfarna företag inom lambdastyrd förbränning. Förbränningen sker i två steg, först tillsätts primärluft för att torka och förgasa veden, därefter sugs gasen ner genom keramikstenar och sekundärluft tillsätts för att antända gasen, med en temperatur på runt 1100°C. Två spjällmotorer reglerar syretillförseln för att vidhålla bästa förbränning och verkningsgrad. Effecta Lamda II ger dig en ny upplevelse och bekvämlighet gällande vedeldning. Pannan kommer alltid brinna optimalt utan några manuela justeringar och det bildas minimalt med aska genom den rena förbränningen. Oavsett om din ved är stor, liten eller med varierande fukthalt kommer pannan alltid leverera maximalt med energi.

UNIKA LUCKOR - SOTAD VID VARJE ÖPPNING

Effecta Lambda II är förädlad och förbättrad i varje detalj. Byggd för att klara den tuffa miljö en vedpanna ofta får utstå. Luckor och handtag är robusta med en låsanordning som är justerbar i alla led. Luckorna kan monteras på båda sidor av pannan för att bäst passa in i pannrummet. Lucksotning levereras som standard till Effecta Lambda II, pannan sotar sig utan att du märker det. Detta gör sotning och rengöring till en ren fröjd. Varje gång du öppnar luckan för att fylla ved inför en eldning sotas tuberna. Istället för att rengöra tuberna varannan vecka behövs de bara göras rent manuellt 2-4ggr per år. Öppna, stäng, sotat!

e-burn - FULL KONTROLL ÖVER FÖRBRÄNNING OCH VÄRMESYSTEM

På manöverpanelen på Effecta Lambda II finns en grafisk display som ger dig full kontroll över statusen på din panna och ditt värmesystem. Man navigerar enkelt genom menyerna för att se bl.a panntemperatur, rökgastemperatur, CO2 värde, verkningsgrad och ackumaltortemperatur. e-burn akontrollerar även radiatorerna. Som standard kan du styra en värmekrets, men som tillval kan styra upp till tre olika värmekretsar. Alla kretsar kan styras med inomhus-, utomhusgivare eller båda. Vill du ha konstant framledning är detta också möjligt. Med en smart styrning såsom e-burn blir det väldigt enkelt för dig som brukare att ha total kontroll över din panna och ditt värmesystem.

EFFECTA LAMBDA II 

• Tillverkad i Sverige
• Högsta verkningsgrad
• Lägsta miljöpåverkan
• Välbeprövad teknologi
• Marknadens mest robusta luckor
• Lucksotning som standard
• Lodräta tuber
• Ren & snygg design
• Väldesignad och hållbar keramik
• Syrafast och rostfri brännkammare
• Vändbara luckor
• Stor eldstad 100/145/195 liter
• 54cm djup i eldstad(35kW & 60kW)
• 45cm djup i eldstad(25kW)
• Kombipanna ved/pellets (tillval)
• Förmonterad vid leverans
• Kylslinga som standard
• Vattenmantlad botten och eldstad

Energimärkning

Lambda II 25kW

Energimärkning

Lambda II 35kW

Energimärkning

Lambda II 60kW

Energimärkning

Effecta Lambda II vedpanna

Välutformad keramik

Lång livslängd, billig att äga

Keramiken i Effectas vedpannor utvecklades redan 1996, eftersom keramiksatsen är luftkyld så är livslängden längre än nästan alla konkurrerande märkens. Vid normal eldning varar vår keramiksats 8-12 år.  

plana solfångare

Bosch Lambdasond

Tysk kvalitetssond från Bosch

Vi på Effecta har sedan 2005 valt att arbeta med världens största tillverkare av Lambdasonder, Bosch. Det är samma typ av sond som sitter i en vanlig bil. Lambdasonden mäter avgaserna i förbräningen och justerar därefter  

plana solfångare

Svensktillverkad

Svenskt stål, lång erfarenhet

Vi på Effecta är kanske lite extra stolta över att våra pannor byggs från grunden i Sverige. Stålet som används är svenskt kvalitetsstål från Kiruna. Du som kund får en välbeprövad panna som är byggd med kunskap och omsorg. 

Pelletsförberedd

Framtidssäkrad som tillval

Ifall man vill så kan Effecta Lambda II köpas pelletsförberedd. Det innebär att man i framtiden kan sätta in en pelletsbrännare i pannan utan att behöva bygga om luckor eller eldragning i pannan. Smart, enkelt och framtidssäkrat! 

E-Burn

Intelligent styrning

För att nå de extremt låga emissionskrav som Effecta Lambda II erbjuder krävs en intelligent styrning. Vår styrning kan dessutom styra upp till tre individuella värmekretsar i ditt hushåll med innegivare och utegivare. Genomtänkt och bekvämt med maximal systemverkningsgrad. 

Gedigen pannkropp

Lång livslängd

Effecta Lambda II har samlat all kunskap vi har byggt på oss sedan 1982, pannkroppen har till viss del sett likadan ut sedan 1996 men givetvis utvecklats och förfinats genom åren. Sammantaget ger det dig en trygg och välbeprövad produkt. 

Effecta Energy Solutions AB
Västra Rågdalsvägen 21
434 99 Kungsbacka
+46 (0)300-223 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.